Cysiaczek

46 tekstów – auto­rem jest Cy­sia­czek.

Blis­kość od­da­la, sta­je się ru­tyna, od­ległość zbliża, uczy nas Kochać... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 września 2018, 22:50

Czuć Twoj głos... Tak ciepły, wil­gotny, na­miętny, nagi... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2016, 22:04

Szu­kam Cię, bez Ciebie to wszys­tko jest ta­kie... Ta­kie trudne! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 maja 2016, 11:35

Szu­kam Cię między wszys­tki­mi wspom­nieniami. Pa­miętam Twój za­rys jak przez mgłę, choć czuję, że le­piej byłoby Cię nie pamiętać... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 marca 2016, 21:35

Być Two­ja, czuć się niczyja... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 stycznia 2016, 21:58

Człowiek ma pra­wo po­pełniać błędy, ale nie zaczy­naj od fal­star­tu, bo ko­lej­ne­go star­tu może już nie być. 

myśl • 9 stycznia 2016, 23:02

Tak strasznie zniewo­lona w swo­jej wolności... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 kwietnia 2015, 20:57

Kochać Cię. Tak boli... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lutego 2015, 20:48

Ty­le zdo­być i głas­kać Cię przed snem... 

myśl • 3 lutego 2015, 16:08

Być kimś ważnym w Twoim życiu... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 stycznia 2015, 15:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cysiaczek

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 września 2018, 20:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bliskość od­da­la, sta­je się [...]

2 września 2018, 13:24yestem sko­men­to­wał tek­st Bliskość od­da­la, sta­je się [...]

1 września 2018, 23:02Cysiaczek sko­men­to­wał tek­st Gdy jest się sa­mot­ny [...]

1 września 2018, 22:50Cysiaczek do­dał no­wy tek­st Bliskość od­da­la, sta­je się [...]

11 maja 2016, 12:54Cysiaczek sko­men­to­wał tek­st Szukam Cię, bez Ciebie [...]

11 maja 2016, 12:00Cris sko­men­to­wał tek­st Szukam Cię, bez Ciebie [...]

19 stycznia 2016, 21:58Cysiaczek do­dał no­wy tek­st Być Two­ja, czuć się [...]

12 stycznia 2016, 22:07Cysiaczek sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma pra­wo po­pełniać [...]

12 stycznia 2016, 17:11Cysiaczek sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma pra­wo po­pełniać [...]

11 stycznia 2016, 18:20Cysiaczek sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma pra­wo po­pełniać [...]